Lesno uplinjevalni kotel na polena , nazivna toplotna moč: 17 do 45 kW,eno/dvodružinske hiše, novogradnje in posodobitve. Kotel ustreza normativom Eko sklada  

Noben kotel na polena ni povsem samodejen, a ETA SH prevzame večji del dela nase.

Ustreza vsem predpisom za povrnitev nepovratnih sredstev (do 60% investicije oz. max. 5.000,00 EUR- preverite ustrezen razpis).

Izredno učinkovito in varčno ogrevanje z visokimi izkoristki, ki segajo tudi preko 93 %