Lesno uplinjevalni kotel na polena , nazivna toplotna moč: 17 do 45 kW,eno/dvodružinske hiše, novogradnje in posodobitve. Kotel ustreza normativom Eko sklada