Splošni pogoji uporabe

Podatki, informacije in aplikacije na spletnem portalu energopanel.com so uporabnikom na voljo pod pogoji oziroma z omejitvami, navedenimi v nadaljevanju.

Predstavitev

Spletni stran energopanel.com je v lasti podjetja Trunk d.o.o. Predstavlja vodilni slovenski portal za ogrevanje in hlajenje nakupovanje in spremljanje ponudb različnih blagovnih znamk.

Odgovornost

Vsebina spletnega portala ne predstavlja uradnih informacij, razen če je to posebej navedeno. Podatki, informacije in spletne aplikacije, ki so dosegljive na oziroma prek spletnega portala www.energopanel.com, se lahko kadarkoli spremenijo brez predhodnega obvestila. Uporabniki uporabljajo spletni portal na lastno odgovornost. Niti energopanel.com niti druge pravne osebe, ki sodelujejo pri izdelavi oziroma vzdrževanju spletnega portala, ne odgovarjajo za nobeno škodo, posredno ali neposredno, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe podatkov, informacij in aplikacij na spletnem portalu. Za pravilnost podatkov, ki jih energopanel.com pridobiva od drugih subjektov, energopanel.com ne jamči. Odgovornost energopanel.com za škodo, ki bi nastala uporabnikom iz tega naslova, je zato v celoti izključena.

Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Naša politika varovanja osebnih podatkov je opisana v Pravilih o zasebnosti.

Uporabniki spletnega portala

Vsakršna uporaba spletnega portala energopanel.com, ki ne predstavlja normalne uporabe posameznika, je prepovedana, predstavlja gospodarsko škodo in bo prijavljena ustreznim službam za pregon. Normalna uporaba je uporaba brez kakršnihkoli programskih pripomočkov (spiderjev, skript,..) in v smislu normalnega števila zahtevkov za vpogled v določenem času, pri čemer štejemo za normalno število max. 2 zahtevka na sekundo.

Obseg uporabe podatkovnih baz in pravice intelektualne lastnine

Uporabniki spletnega portala morajo upoštevati naslednja dejstva:

 • da so podatkovne baze v informacijskem sistemu energopanel.com– v celoti in kot posamezni deli sistema – varovane v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da so podatki v spletnih storitvah energopanel.com del podatkovnih baz v smislu določb Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah,
 • da je znak “energopanel.com” varovan kot storitvena oziroma blagovna znamka v skladu z Zakonom o industrijski lastnini.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah med drugim določa, da uporabnik lahko naenkrat uporablja le neznatne dele podatkovnih baz (kakovostno in/ali količinsko) oziroma v obsegu, ki je predviden v okviru razpoložljivih spletnih aplikacij za anonimne ali registrirane uporabnike. Vse druge oblike nadaljnjega posredovanja oziroma omogočanja uporabe tretjim osebam (npr. objava na strežniku tretje osebe oziroma uporabnika, reproduciranje v drugih dokumentih itd.) so izrecno prepovedane. Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire lastne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

 • uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, skupin zapisov itd.),
 • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese energopanel.com (npr. sistematična in ponovljena uporaba neznatnih delov podatkovnih baz itd.),
 • zajemanje znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz s posebnimi programskimi rešitvami,
 • odstranitev navedbe virov.

Prepovedana je tudi odstranitev ali zamenjava znakov “energopanel.com“, kadar se pojavljajo na posamičnih podatkih in informacijah. Uporabnik odgovarja za vso škodo, ki bi nastala energopanel.com zaradi kršitve navedenih pogojev in omejitev.

Uporaba podatkov in informacij s spletnega portala

Noben podatek oziroma informacija s spletnega portala ne sme biti brez dovoljenja energopanel.com uporabljena v komercialne namene. Podatkov in informacij s spletnega portala ni dovoljeno zbirati v kakršnikoli javni ali zasebni podatkovni zbirki. Objave na drugih mestih, v kakršnikoli obliki, niso dovoljene, če to pri posameznih podatkih in informacijah ni izrecno navedeno. Podatke in informacije s spletnega portala lahko uporabnik prenese na svoje sisteme za lastno uporabo, pri čemer ne sme spreminjati označb o avtorskih in drugih sorodnih pravicah. Dovoljeno je tiskanje podatkov in informacij z namenom branja za lastne oziroma nekomercialne namene. Kopiranje, posredovanje, ponovno objavljanje, spreminjanje podatkov in informacij ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drugačen način brez predhodnega pisnega dovoljenja energopanel.com je prepovedano.

Povezave na spletne strani

Povezave na spletni portal oziroma osnovno stran in/ali posamezne podstrani se dovoli samo s pisnim soglasjem energopanel.com.

Strani spletnega portala lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani, ki jih ne vzdržuje energopanel.com, zato energopanel.com za vsebino teh strani ne odgovarja.

Dostopnost spletnega portala

Energopanel.com si prizadeva uporabnikom zagotavljati nemoteno uporabo spletnega portala – v normalnih pogojih 24 ur dnevno. Zaradi tehničnih razlogov (za potrebe vzdrževanja in/ali zamenjave opreme) si energopanel.compridržuje pravico do krajših prekinitev delovanja spletnega portala oziroma motenj dostopa, praviloma po 20. uri.

Reševanja sporov

Morebitne spore zaradi uporabe spletnega portala v nasprotju z določbami Splošnih pogojev uporabe spletnega portala energopanel.com bodo uporabniki in energopanel.com reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

O piškotkih

Vse o uporabi piškotkov je opisano v Pravilih o zasebnosti.

PRAVILA O ZASEBNOSTI

Pravila o zasebnosti

Zadnja sprememba: 22. 5. 2018

Ta pravila o zasebnosti določajo, kako TRUNK d.o.o., Dunajska cesta 229, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Energopanel) pridobiva, hrani in uporablja vaše osebne podatke. Datum uveljavitve teh pravil o zasebnosti je 22. 5. 2018.

Ta pravila o zasebnosti veljajo za (i) uporabo naše spletne strani https://www.energopanel.com (v nadaljevanju: spletna stran), (ii) prijavo na obveščanje o novostih in naši ponudbi storitev, (iii) obveščanje preko naših družbenih kanalov in aplikacij, (iv) registracijo spletne trgovine in (v) vašo uporabo katere koli druge, sedanje ali prihodnje, spletne ali nespletne storitve (v nadaljevanju vse skupaj od (i) – (v): Storitve).

Ta pravila zasebnosti veljajo za naše uporabnike, to so fizične osebe, ki uporabljajo naše Storitve (v nadaljevanju: Uporabniki), in za pravne osebe, ki opravljajo gospodarsko dejavnost (v nadaljevanju Pravne osebe).

Prosimo vas, da natančno preberete naša pravila o zasebnosti. Priporočamo vam, da si natisnete oziroma primerno shranite kopijo teh pravil o zasebnosti in vseh prihodnjih različic, ki veljajo za vaše evidence privolitev, ki ste nam jih podelili.

O nas

Upravljavec vaših osebnih podatkov je družba TRUNK d.o.o., Dunajska cetsa 229, 1000 Ljubljana

V primeru vprašanj se prosim obrnite na nas tako, da pošljete e-poštno sporočilo na info@energopanel.com ali pokličete +386 41 345 505

Kako pridobivamo, uporabljamo in drugače obdelujemo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke pridobivamo, ko nam jih posredujete, na primer preko vaše uporabe naših Storitev, ko nas kontaktirate neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali preko družbenih medijev, s katerimi nam posredujete osebne podatke. Kadar je to dovoljeno z zakonom, lahko o vas dobimo tudi informacije iz drugih virov.

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo ali pridobimo o vas?

Vrste informacij, ki jih zbiramo o vas, lahko vključujejo informacije, kot so:

 • e-poštni naslov,
 • ime in priimek,
 • informacije o vašem računalniku oz. mobilni napravi (npr. vaš naslov IP in vrsta brskalnika, vrsta naprave),
 • informacije o tem, kako uporabljate naše Storitve (npr. katere strani ste si ogledali, čas, ko ste si jih ogledali, in kaj ste kliknili).

Kako uporabljamo vaše osebne podatke (nameni obdelave)

Za Uporabnike

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 1. V povezavi z vašo uporabo Storitev.
 2. Upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših uporabnikov in potencialnih kupcev ter prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve glede na vaše potrebe in želje.
 3. Spletno vedenjsko oglaševanje (profiliranje). Na nekaterih mestih naših spletnih strani lahko uporabljamo in/ali dovolimo tretjim osebam (partnerjem za oglaševanje) zbiranje (vse prek spletnih orodij spremljanja, kot so piškotki in druge tehnologije sledenja in spremljanja) osebnih podatkov, ki se nanašajo na vaše aktivnosti na teh mestih.
 4. Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj, preprečevanja goljufij in izterjave dolgov. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, za zagotovitev, da se naša spletna stran in storitve ne zlorabljajo in da se zaščiti naše poslovanje. Takšna preverjanja bomo izvajali le, če nam to dovoljuje zakonodaja.
 5. Komuniciranje z našimi poslovnimi svetovalci in pravnimi zastopniki. To je potrebno za naše zakonite interese pridobitve pravnega ali strokovnega poslovnega nasveta, mi pa bomo posredovali le vaše osebne podatke, če je to potrebno, v najmanjšem potrebnem obsegu in anonimizirane, kadar koli je to mogoče.
 6. Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši podobdelovalci), ki so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so:
  • naši IT in infrastrukturni poslovni partnerji,
  • kapitalsko povezane družbe,
  • oglaševalski partnerji.

  To bo potrebno za naš zakoniti interes učinkovitega vodenja in upravljanja našega poslovanja, za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki nas zavezujejo, ali za lastne namene neposrednega trženja. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov.

 7. Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih in drugih zakonskih pravic ter za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. Dodatno je to potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napak ali drugih škodljivih kod ter preprečevanjem nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij.
 8. V zvezi z zahtevami za razkritje in v primeru prodaje ali nakupa podjetja in / ali sredstev, bodisi dejanskih ali potencialnih. To je potrebno za naše zakonite interese prodaje in / ali zagotavljanja in spodbujanja uspeha našega poslovanja.
 9. Za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s tržnimi raziskavami, boljšim razumevanjem naših strank in prilagajanjem naših izdelkov in storitev vašim potrebam.
 10. Za namene oglaševanja in z vašim soglasjem za namene e-oglaševanja, da vas obveščamo o naših storitvah, novostih, organizaciji dogodkov ter da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja.

Za Pravne osebe

Vaše osebne podatke lahko uporabimo za enega ali več naslednjih namenov:

 1. V povezavi z vašo uporabo Storitev.
 2. Upravljanje in izboljševanje naših spletnih mest, vključno s prilagajanjem uporabniške izkušnje naše spletne strani. To je potrebno za naš zakoniti interes, da bolje razumemo želje naših uporabnikov in potencialnih kupcev ter prilagajamo naše spletne strani, izdelke in storitve glede na vaše potrebe in želje.
 3. Zaščita našega poslovanja in naših poslovnih interesov, vključno z namenom preverjanja kreditnih in preteklih izkušenj, preprečevanja goljufij in izterjave dolgov. To je potrebno za zaščito naših zakonitih interesov preprečevanja kriminalnih dejavnosti, kot so goljufije ali pranje denarja, za zagotovitev, da se naša spletna stran in storitve ne zlorabljajo in da se zaščiti naše poslovanje. Takšna preverjanja bomo izvajali le, če nam to dovoljuje zakonodaja.
 4. Komuniciranje z našimi poslovnimi svetovalci in pravnimi zastopniki. To je potrebno za naše zakonite interese pridobitve pravnega ali strokovnega poslovnega nasveta, mi pa bomo posredovali le vaše osebne podatke, če je to potrebno, v najmanjšem potrebnem obsegu in anonimizirane, kadar koli je to mogoče.
 5. Deljenje osebnih podatkov s tretjimi strankami (v nadaljevanju: naši podobdelovalci), ki so so povezani z nami v zvezi z našim zagotavljanjem storitev, kot so:
  • naši IT in infrastrukturni poslovni partnerji,
  • kapitalsko povezane družbe,
  • oglaševalski partnerji.

  To bo potrebno bodisi za izvedbo pogodbe, ki smo jo sklenili z vami (ali za pripravo ponudbe), za naš zakoniti interes učinkovitega vodenja in upravljanja našega poslovanja, za skladnost s pravnimi obveznostmi, ki nas zavezujejo, ali za lastne namene neposrednega trženja. Kadar delimo vaše osebne podatke, bomo to storili dosledno na podlagi potrebe po seznanitvi, v skladu z ustreznimi omejitvami zaupnosti, na anonimizirani osnovi, kolikor je le mogoče, in le toliko, kolikor je to nujno potrebno za katerega koli od teh namenov.

 6. Uveljavljanje naših zakonskih pravic in upoštevanje zakonov, predpisov in drugih zakonskih zahtev. To je potrebno za naš zakoniti interes varovanja našega poslovanja in uveljavljanja naših pogodbenih in drugih zakonskih pravic ter za zagotavljanje fizične, omrežne in informacijske varnosti ter celovitosti. Dodatno je to potrebno za naš zakoniti interes, da zagotovimo varen in brezkompromisen IT sistem in omrežja, vključno z varnostnim kopiranjem in arhiviranjem, preprečevanjem zlonamerne programske opreme, virusov, napak ali drugih škodljivih kod ter preprečevanje nepooblaščenega dostopa do naših sistemov in vseh oblik napadov ali poškodb naših IT sistemov in omrežij. Morda bomo morali uporabljati in obdelati vaše osebne podatke, da bi bili v skladu s pravnimi obveznostmi, ki jih moramo spoštovati. Na primer, lahko zahtevamo, da predložite določene vaše osebne podatke za namene izvrševanja zakonske obveznosti preprečevanja pranja denarja ali da svoje podatke razkrijete sodišču po prejemu sodnega naloga. Vaše osebne podatke morda potrebujemo tudi za izpolnjevanje veljavnih zakonskih obveznosti, kot so davčna zakonodaja in ostali predpisi, ki nas zavezujejo.
 7. V zvezi z zahtevami za razkritje in v primeru prodaje ali nakupa podjetja in / ali sredstev, bodisi dejanskih ali potencialnih. To je potrebno za naše zakonite interese prodaje in / ali zagotavljanja in spodbujanja uspeha našega poslovanja.
 8. Za statistične in raziskovalne namene. Podatke bomo anonimizirali in jih uporabili za zakonite interese obdelave osebnih podatkov v raziskovalne namene, vključno s tržnimi raziskavami, boljšim razumevanjem naših strank in prilagajanjem naših izdelkov in storitev vašim potrebam.
 9. Identificiranja morebitnih kaznivih dejanj ali groženj za javno varnost pristojnemu organu. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja uspeha našega poslovanja, preprečevanje kriminala, za izpolnjevanje zakonskih obveznosti v splošnem javnem interesu ali za zakonite interese vladnih organov in pristojnih organov, ki preprečujejo kazniva dejanja.
 10. V zvezi s katerim koli pravnim sporom ali postopkom. To je potrebno za naš zakoniti interes spodbujanja in zagotavljanja uspeha našega poslovanja, reševanje sporov in dajanje takšnih razkritij, kot to zahtevajo zakoni ali za katere menimo, da ravnajo razumno, z zakonom.
 11. Za namene oglaševanja in z vašim soglasjem za namene e-oglaševanja, da vas obveščamo o naših storitvah, novostih, organizaciji dogodkov ter da vam ponujamo naše storitve in druge oblike e-oglaševanja.

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vašega soglasja, lahko kadarkoli prekličete dano soglasje, če nam pošljete elektronski naslov na info@energopanel.com. Datum uveljavitve takega preklica je 30 delovnih dni od dne, ko smo prejeli vašo zahtevo.

Hramba osebnih podatkov in obdobje obdelave

Vaše osebne podatke Energopanel shranjuje na lastnih strežnikih, lociranih v Sloveniji, in strežnikih ponudnikov storitev v oblaku, ki se nahajajo v državah članicah EU in ZDA. Občasno lahko prihaja do obdelav vaših osebnih podatkov tudi izven EU in ZDA.

Energopanel bo obdeloval vaše osebne podatke v obsegu, ki je relevanten in omejen na to, kar je potrebno za namene, za katere se obdelujejo. Gre na primer za vprašanja, ali je treba še naprej hraniti te podatke, da bi lahko še naprej izpolnjevali naše obveznosti po pogodbi z vami ali za naše zakonite interese; ali imamo kakšno zakonsko obveznost, da nadaljujemo z obdelavo vaših podatkov, kot so kakršne koli obveznosti vodenja evidenc, ki jih določa veljavna davčna in računovodska zakonodaja; in ali imamo pravno podlago, da še naprej obdelujemo vaše osebne podatke, kot je vaša privolitev.

Če želite več informacij o tem, kje in kako dolgo so shranjeni vaši osebni podatki, ter o vaši pravici do izbrisa in prenosljivosti osebnih podatkov, se obrnite na nas na info@energopanel.com

Kako varujemo vaše osebne podatke

Sprejeli smo ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zavarovanje vaših osebnih podatkov in njihovo zaščito pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi vključujejo:

 • načelo najmanjšega obsega podatkov in obdelave,
 • usposabljanje naših zaposlenih o pomembnosti zaupnosti ter ohranjanju zasebnosti in varnosti vaših podatkov,
 • zavezanost k sprejetju ustreznih disciplinskih ukrepov za uveljavljanje odgovornosti zaposlenih pri zasebnosti,
 • stalno in celovito posodabljanje in preizkušanje naših politik in ukrepov varovanja osebnih podatkov,
 • skrbno in odgovorno izbiro naših podobdelovalcev,
 • uporabo varnih strežnikov za shranjevanje vaših osebnih podatkov,
 • imenovanje pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov,
 • zahtevo po dokazu o identiteti od vsakega posameznika, ki zahteva dostop do svojih osebnih podatkov.

Želimo vas opozoriti, da prenos informacij (vključno z osebnimi podatki) preko interneta ni vedno povsem varen. Če nam posredujete kakršne koli informacije preko interneta (po elektronski pošti, preko naše spletne strani ali na kakršenkoli drug način), to storite popolnoma na lastno odgovornost. Ne moremo biti odgovorni za kakršne koli stroške, izdatke, izgubo dobička, škodo ugledu, odgovornosti ali kakršno koli drugo obliko izgube ali škode, ki ste jo utrpeli zaradi vašega posredovanja podatkov preko interneta.

Spletni vtičniki in druga orodja

a) YouTube

Naša spletna stran uporablja vtičnike iz YouTuba, ki jih upravlja Google. Upravljavec strani je You Tube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Če obiščete našo spletno stran, ki vsebuje vtičnik za YouTube, je vzpostavljena povezava z YouTubovimi strežniki. YouTube je s tem obveščen o naši spletni strani, ki ste jo obiskali.

Če ste prijavljeni v račun za YouTube, vam YouTube omogoča, da svoje vedenje brskanja povežete neposredno z osebnim profilom. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz svojega YouTube računa.

YouTube nam omogoča, da naša spletna stran vsebuje video nasvete in vodiče izdelkov. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) Splošne Uredbe o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju: GDPR).

Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v YouTubu: Izjava o zaščiti podatkov.

b) Google Maps

Naša spletna stran uporablja kartografsko storitev Google Zemljevidi (Google Maps) preko API-ja. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Če želite uporabljati Google Zemljevide, je treba shraniti vaš IP naslov. Te informacije se običajno prenesejo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo. Ponudnik te strani nima vpliva na ta prenos podatkov.

Uporaba Google Zemljevidov je v interesu, da naša spletna stran privlači in olajša lokacijo krajev, ki jih nam določite na spletnem mestu. To je zakoniti interes v skladu s čl. 6 (1) (f) GDPR. Dodatne informacije o ravnanju z uporabniškimi podatki so na voljo v izjavi o zaščiti podatkov v Googlu na naslovu https://policies.google.com/privacy.

c) Slack

Za interno komunikacijo uporabljamo komunikacijsko orodje Slack. Iz tega razloga se lahko osebni podatki strank, uporabnikov in sodelavcev ali pogodbenih partnerjev prenesejo na Slack Technologies, 500 Howard Street, San Francisco, CA 94105, ZDA (v nadaljevanju: Slack Technologies). Obdelava osebnih podatkov preko orodja Slack se izvaja na podlagi našega zakonitega interesa v smislu čl. 6 (1) (f) GDPR.

S Slack Technologies smo sklenili pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, v kateri se slednji zavezuje k spoštovanju EU prava s področja varstva osebnih podatkov.

Slack Technologies je glede mednarodnih prenosov podatkov registran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem nudi dodatno zavezo, da bodo spoštovana EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

S Slack Technologies smo glede mednarodnih prenosov podatkov sklenili tudi pogodbo o prenosu podatkov s tako imenovanimi Standardnimi pogodbenimi klavzulami, s katero se slednji zavezuje, da bo obdeloval osebne podatke izključno po naših navodilih in da bo spoštoval EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

d) Mailchimp

Za pošiljanje e-novic (newsletter) uporabljamo platformo Mailchimp ameriškega ponudnika Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 30308, ZDA, kjer so shranjeni naslednji podatki: elektronska pošta ter ime in priimek. Ti podatki so shranjeni pri ponudniku Mailchimp na njegovih strežnikih v ZDA zato, da lahko pošiljamo e-novice (newsletter).

Z Rocket Science Group smo sklenili pogodbo o obdelovanju osebnih podatkov, v kateri se slednji zavezuje k spoštovanju EU prava na področju varstva osebnih podatkov. Rocket Science Group je glede mednarodnih prenosov podatkov registran za Ščit zasebnosti EU-ZDA.

Pravila zasebnosti platforme Mailchimp so dostopna na https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Uporaba storitve Mailchimp se izvaja na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za izbiro tehnoloških ponudnikov, ki ponujajo orodja, ki nam pomagajo optimizirati naše poslovanje.

Kako uporabljamo piškotke in podobno tehnologijo

Piškotek je majhna količina podatkov, ki jo spletna stran namesti na vaš računalnik in ponovno prejme vsakokrat, ko dostopate do drugega dokumenta na isti spletni strani. Piškotki se uporabljajo predvsem zato, da je mogoče identificirati vsakega uporabnika oziroma ga ločiti od množice drugih uporabnikov, ki sočasno uporabljajo isto spletno stran. Gre torej za računalniški način prepoznavanja identitete.

Nekateri piškotki se izbrišejo takoj, ko zaprete brskalnik. Ti piškotki se imenujejo sejni ali začasni piškotki, saj trajajo le toliko časa, kolikor dolgo traja posamezna seja, in se po koncu seje ne hranijo več. Tovrstni piškotni navadno vsebujejo le identifikacijsko kodo, ki jo lahko prepozna samo tista spletna stran, ki je piškotke namestila.

Drugi piškotki imajo določeno življenjsko dobo oziroma čas veljavnosti. Ti se uporabljajo zato, da je mogoče ugotoviti, da ste se na določeno spletno stran že prijavili, ali pa hranijo informacijo o nekaterih nastavitvah, na primer o izbiri jezika.

Vsaka spletna stran lahko dostopa le do piškotkov, ki jih je ta spletna stran shranila, ne more pa dostopati do podatkov drugih spletnih strani.

Za več o tem, kako uporabljamo piškotke in podobne tehnologije, vključno z informacijami, ki jih zbiramo z uporabo piškotkov in podobnih tehnologij, si oglejte naš pravilnik o piškotkih.

Pravilnik o piškotkih

Nekatere ali vse piškotke, ki jih uporabljamo na naših spletnih straneh, lahko zavrnete s spreminjanjem nastavitev brskalnika, vendar lahko to zmanjša vašo zmožnost uporabe naših spletnih strani ter nekaterih ali vseh funkcij. Za dodatne informacije o piškotkih, vključno s tem, kako spremeniti nastavitve brskalnika, obiščite http://www.allaboutcookies.org.

Kaj so piškotki?

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporablja uporabnik – ta lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Najpogostejše funkcije e-poslovanja ne bi bile mogoče brez piškotkov.
Interakcija med spletnim uporabnikom in spletno stranjo je s pomočjo piškotkov hitrejša in enostavnejša. Z njihovo pomočjo si spletna stran zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih straneh pa je s tem bolj učinkovito in prijetno.

Zakaj spletne strani uporabljajo piškotke?

Piškotke uporablja večina spletnih strani, so priročno sredstvo za ohranjanje sveže in primerne vsebine, ki je v skladu z interesi in preferencami posameznega spletnega uporabnika. Razlogov za uporabo piškotkov je tako več, kot prvi gotovo njihova lastnost shranjevanja podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri izvajanju raznih spletnih storitev (spletne trgovine), pomagajo pri zbiranju raznih statistik o navadah spletnega uporabnika, saj se le z njimi lahko spremlja pogostost obiskovanja določene spletne strani. Podjetja lahko s pomočjo piškotkov ocenijo učinkovitost zasnove svojih spletnih strani kot tudi ustreznost vrste in števila oglasov, ki jih ponujajo uporabnikom na svojih spletnih straneh.

Katere piškotke uporablja energopanel.com?

1.Piškotki spletne strani energopanel.com:

Ime piškotkaNamenČas piškotkaPodjetje
_ga2 letiStatistika ogledov spletne straniTRUNK d.o.o.
_gid1 danID uporabnikaTRUNK d.o.o.
cookie_notice_accepted1 mesecObvestilo za piškotke – SprejemTRUNK d.o.o.
fr3 meseceKriptiranFacebook ID in ID brskalnikaFacebook Inc

Začasen izklop spletnih piškotov

Najhitrejši in najenostavnejši način za preprečitev shranjevanja spletnih piškotov pri vseh spletnih brskalnikih je uporaba tako imenovanega »zasebnega okna«. Zasebno brskanje nam namreč omogoča, da lahko splet obiskujemo, ne da da bi spletni brskalnik pri tem shranjeval kakršnekoli informacije o straneh, ki smo jih obiskali.

Internet Explorer 10

Spletni brskalnik Internet Explorer zagotavlja brskanje na internetu brez puščanja sledi preko funkcionalnosti imenovane »InPrivate«. To prikličemo na način, da v brskalniku najprej pritisnimo tipko »Alt«. S tem se prikaže menijska vrstica in v meniju »Orodja« sprožimo ukaz »Brskanje InPrivate«. Način »InPrivate« lahko vklopimo tudi s pritiskom na kombinacijo tipk »Ctrl + Shift + P«.

Google Chrome 27

Google Chrome prav tako omogoča brskanje na internetu brez puščanja sledi, za ta namen pa uporabimo funkcionalnost »Novo okno brez beleženja zgodovine«. Novo okno lahko vključimo tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + N«.

Mozilla Firefox 21

Pri spletnem brskalniku Mozilla Firefox pa nam bo v pomoč funkcionalnost »Vključi zasebno brskanje«, ko jo prikličemo na način, da najprej pritisnimo tipko »Alt«. S tem se prikaže menijska vrstica in v meniju »Orodja« sprožimo ukaz »Vključi zasebno brskanje«. Ta način brskanja lahko vklopimo tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + P«.

Apple Safari 6

Apple Safari 6 ima tako kot ostali vodilni spletni brskalniki možnost deskanja po svetovnem spletu brez puščanja sledi. To funkcionalnost vključimo tako, da kliknemo na »Nastavitve« in izberemo »Private browsing«. S pritiskom na gumb »OK« se nam bo desno v naslovni vrstici prikazala oznaka »Private«.

Opera 12.15

Pri spletnem brskalniku Opera 12.15 pa možnost deskanja po svetovnem spletu brez puščanja sledi vključimo tako, da najprej kliknemo na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu. Tu poiščemo »Tab and Windows« in izberemo »New private Window«. Ta način brskanja lahko vklopimo tudi s pritiskom na tipke »Ctrl + Shift + N«. S tem se nam bo odprlo okno, kjer bomo lahko brez skrbi deskali po svetovnem spletu.

Trajni izklop spletnih piškotov

Spletni brskalniki Microsoft Internet Explorer, Google Chrome in Mozilla Firefox seveda omogočajo tudi trajni izklop spletnih piškotov, pri čemer  se moramo zavedati, da bomo s trajnim izklopom / izbrisom izgubili možnost ohranitve naših osebnih nastavitev, statusa prijave, podatke o opravljenih spletnih nakupih in še mnogo več, ter da strani ne bodo delovale pravilno oziroma boste prikrajšani za dodatne možnosti. Spletna mesta se bodo za nameček nalagala malce počasneje, saj se bodo morale slike in vsi deli vsebine vsakič naložiti od začetka.

Internet Explorer 10

Za izklop piškotov v spletnem brskalniku Internet Explorer kliknite na gumb »Orodja« in izberite zavihek »Zasebnost«. Nato kliknite še na gumb »Napredno« ter obkljukajte možnost za onemogočitev samodejnega upravljanja s piškoti in obe vrednosti nastavite na »Blokiraj«. Izbiro potrdite s klikom na gumb »V redu«.

Že shranjene piškote pa lahko zbrišemo s klikom na »Orodja«, gumb »Brisanje« in »Izbriši«.

Google Chrome 27

Omogočanje piškotkov v spletnem brskalniku Google Chrome opravimo s klikom na ikono menija Chrome, izbiro »Nastavitve«, klikom na »Pokaži dodatne nastavitve« na dnu strani ter izbiro »Nastavitve vsebine« v razdelku »Zasebnost«. Tu izberemo še možnost »Blokiraj piškotke in podatke drugih spletnih mest« in kliknemo na gumb »Končano«.

Že shranjene piškote izbrišemo s klikom na ikono menija Chrome, izbiremo »Nastavitve«, kliknemo na »Pokaži dodatne nastavitve« in v razdelku »Zasebnost izberemo »Izbriši zgodovino brskanja«.

Mozilla Firefox 21

Pri spletnem brskalniku Mozilla Firefox piškote izključimo tako, da kliknemo na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberemo »Možnosti« in kliknemo na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj:« izberemo možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino« ter odkljukamo možnost »Dovoli stranem, da ustvarijo piškote«. Po potrebi lahko vključimo še možnost »Vedno uporabljaj zasebno brskanje«.

Že shranjene piškote izbrišemo s klikom na napis »Firefox« (desno zgoraj), izberemo »Možnosti« in kliknemo na zavihek »Zasebnost«. Nato v delu »Zgodovina« v oknu »Firefox naj:« izberemo možnost »Uporablja posebne nastavitve za zgodovino«, »Prikaži piškote« in »Odstrani vse piškote«.

Apple Safari 6

Omogočanje piškotkov v spletnem brskalniku Apple Safari je nadvse enostavno, saj zadošča, da kliknemo na napis »Safari«, izberemo »Preferences« in poiščemo »Privacy«. Nato v delu »Block cookies« vključimo to možnost in izbiro potrdimo s klikom na gumb »OK«.

Shranjene piškote pa izbrišemo s klikom na napis »Safari«, izberemo »Preferences« in poiščemo »Privacy«. Nato izberemo vse spletne strani in kliknemo na gumb »Remove All«.

Opera 12.15

Pri brskalniku Opera 12.15 spletne piškote izklopimo na način, da najprej kliknemo na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu, poiščemo »Settings« in izberemo »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščemo zavihek »Cookies« in označimo možnost »Never accept cookies«. Izbiro potrdimo s pritiskom na gumb »OK«.

Shranjene piškote pa izbrišemo s klikom na logotip spletnega brskalnika v zgornjem levem kotu, poiščemo »Settings« in izberemo »Preferences«. Nato v zavihku »Advanced« poiščemo zavihek »Cookies« in »Delete all cookies.

Na naših spletnih straneh za namene merjenja dejavnosti uporabnikov uporabljamo naslednje funkcionalnosti:

a) energopanel

Piškotke energopanel uporabljamo predvsem za optimalno delovanje spletne strani.

Piškotki energopanel so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za optimiziranje delovanja naše spletne strani.

b) Google Universal Analytics

Ta spletna stran uporablja storitev Google Universal Analytics za namene analize obiskanosti spletnih strani. Upravlja ga Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

Google Analytics uporablja tako imenovane »piškotke«. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google Universal Analytics piškotke lahko onemogočite na naslednji spletni povezavi https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Če se odločite, da ne sprejmete nekaterih piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naši spletni strani. Če se odločite, da ne želite prejemati personaliziranih oglasov, to pomeni, da boste sicer lahko deležni oglasov na medmrežju, vendar ti oglasi ne bodo prilagojeni vašim željam in vzorcem brskanja.

Google je glede mednarodnih prenosov podatkov registran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem zavezan spoštovati EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

Več o Googlovih pravilih zasebnosti si lahko preberete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

Piškotki storitve Google Universal Analytics so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

Oglaševanje na podlagi uporabnikove uporabe naših spletnih strani (vedenjsko ciljno oglaševanje)

Na naših spletnih straneh se uporabljajo piškotki za t.i. vedenjsko ciljno oglaševanje. Pri tem gre za besedilne datoteke, s pomočjo katerih se podatki z informacijami o uporabi obiskane spletne strani (število obiskov, časi obiskov, čas preživljanja na posameznih straneh itd.), torej profili o uporabniku, shranijo na vašem računalniku. Ti profili o uporabi se anonimizirajo ter analizirajo, da se kasneje pri prikazovanju spletnega oglaševanja (npr. bannerja) na drugih spletnih straneh omogočijo vsebine, ki so prilagojene interesom posameznega uporabnika. Pri tem se v piškotkih v nobenem primeru ne shranjujejo osebni podatki, kot so ime in priimek, naslov in elektronski naslov.

Pri tem IP naslov zbira neposredno ponudnik storitve vedenjskega ciljnega oglaševanja, vendar ga praviloma shranjuje samo v skrajšani ali šifrirani obliki (tj. IP naslov se zamenjuje z drugim nizom številk, ki ne dovoljuje povratnega odkrivanja prvotnega IP vrstnega reda številk ter se ne more več povratno slediti in naprej obdelovati).

Vedenjsko ciljno oglaševanje in druge oblike oglaševanja na naših spletnih straneh izvajamo deloma mi sami, deloma pa zunanji izvajalci:

a) Google Remarketing

Naša spletna stran uporablja funkcijo ponovnega trženja v storitvi Google Analytics v povezavi z orodji Google AdWords in DoubleClick. To storitev ponuja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA.

To omogoča, da se oglaševanje prikaže na podlagi vaših osebnih interesov, ki so določeni glede na vašo predhodno uporabo in zgodovino brskanja na eni napravi (na primer na vašem mobilnem telefonu) ter na drugih napravah (na primer tabličnem računalniku ali računalniku).

Ko boste dali svoje privolitev, bo Google v ta namen povezal zgodovino brskanja po spletu in aplikacijah z vašim Google računom. Na ta način lahko katera koli naprava, ki se prijavlja v Google račun, prikazuje isto osebno promocijsko sporočilo.

Če imate omogočeno to funkcijo, Google Analytics zbira oglaševalske ID-je za identifikacijo, ki so začasno povezani z našimi podatki storitve Google Analytics, da bi določili in ustvarili ciljne skupine za promocijo oglasov med napravami.

Trajno lahko onemogočite ponovno trženje / ciljanje med napravami tako, da izklopite prilagojeno oglaševanje v svojem Google računu. Da to storite, sledite tej povezavi: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Zbiranje podatkov, zbranih v okviru vašega Google računa, temelji izključno na vaši privolitvi, ki jo lahko podate ali umaknete pri Googlu na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR. Zbiranje podatkov, ki niso združeni v vašem Google računu (na primer, ker nimate Google računa ali ste se temu odpovedali), temelji na členu 6 (1) (f) GDPR, na podlagi katerega imamo zakoniti interes za analizo anonimnega vedenja uporabnikov za promocijske namene.

Več informacij in Googlov pravilnik o zasebnosti najdete na naslovu: https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

b) Google AdSense

Za potrebe naše spletne strani uporabljamo marketinško orodje Google AdSense, storitev za vključevanje oglasov, ki jo zagotavlja Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA; “Google”). Storitev zaradi poslovnih razlogov zagotavljamo preko posrednikov, in sicer poljske družbe Yieldbird in indijske družbe AdPushup Software (P) Limited.

Tudi Google AdSense uporablja piškotke, shranjene na računalniku, ki omogočajo analizo uporabnika. Poleg piškotkov Google AdSense uporablja male nevidne števce (Web Beacons), ki omogočajo beleženje dodatnih informacij o uporabnikovem prometu na naši spletni strani. Informacije, zbrane tako s piškotki kot s števci, so shranjene na Googlovem strežniku v ZDA za uporabo v bodoči evalvaciji vaših uporabniških vzorcev. Poleg tega lahko Googlovi pogodbeniki dostopajo do evalvacije in posledično do vaših podatkov, vendar Google ne bo združeval vašega IP naslova z nobenimi drugimi vašimi podatki, ki jih hrani.

Z uporabo nastavitve na programski opremi vašega brskalnika lahko onemogočite uporabo teh piškotkov, vendar je s tem lahko ovirano delovanje nekaterih storitev naše spletne strani.

Piškotki storitve Google AdSense so shranjeni na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njihovo oglaševanje.

c) Hotjar

Naša spletna stran uporablja spletno marketinško orodje Hotjar malteškega podjetja Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europe Tel.: +1 (855) 464-6788). To je analitično orodje, ki nam pomaga spremljati uporabo naše spletne strani (na primer, da vidimo, kako brskate po naši spletni strani). Cilj je optimizirati vašo uporabniško izkušnjo in narediti našo ponudbo še bolj privlačno. Hotjar bo na vaš računalnik v ta namen shranil piškotek, dodatne informacije v zvezi s piškotki, ki jih uporablja, pa lahko najdete tukaj: https://www.hotjar.com/cookies.

Hotjar nam omogoča zbiranje naslednjih informacij: (i) specifični podatki naprav (IP naslov vaše naprave, ki je zbran in shranjen na anonimen način, velikost ekrana naprave, vrsta naprave, edinstveni identifikatorji naprav), informacije brskalnika, država kot geografska lokacija, izbrani jezik za prikaz spletne strani ter (ii) prijavni podatki (ki se nanašajo na domeno, obiskane strani, državo kot geografsko lokacijo, izbrani jezik za prikaz spletne strani ter datum in čas, ko so bile spletne strani obiskane). Na splošno se vaši podatki zbirajo samo v anonimni obliki, do osebnih povezav ne bo prišlo.

Dodatne informacije iz Hotjarjevega Pravilnika o zasebnosti lahko najdete tukaj: https://www.hotjar.com/privacy. V prihodnje se lahko od kakršnega koli zbiranja in shranjevanja vaših podatkov s strani podjetja Hotjar odjavite na: https://www.hotjar.com/opt-out.

Piškotki Hotjar so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za analizo vedenja uporabnikov, da optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njihovo oglaševanje.

d) Facebook pixel

Naša spletna stran uporablja tako imenovano kodo Facebook Pixel podjetja Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USAhttp://www.facebook.com (“Facebook”). Facebook Pixel je del kode, vključene na naši spletni strani. To orodje nam omogoča, da sledimo aktivnostim uporabnikov na naši spletni strani, ter jim posledično prikazujemo personalizirana oglasna sporočila na družbenem omrežju Facebook. V ta namen bo Facebook Pixel neposredno ustvaril povezavo s Facebook strežniki. V tem primeru bo Facebook strežnik obveščen o tem, da ste obiskali našo spletno stran, in Facebook bo to informacijo dodal k vašemu osebnemu profilu na njihovi spletni strani. Več informacij o zbiranju in uporabi vaših osebnih podatkov na Facebook spletni strani, tudi o vaših pravicah in možnostih, lahko najdete tukaj: https://sl-si.facebook.com/about/privacy.
Funkcijo lahko onemogočite na način, kot je navedeno tukaj (prijavljeni morate biti z vašim Facebook računom): https://sl-si.facebook.com/business/help/1415256572060999?helpref=uf_permalink.

Facebook Pixel nam omogoča tudi ustvarjanje tako imenovanega navideznega občinstva z namenom oglaševanja uporabnikom s podobnimi lastnostmi na družbenem omrežju Facebook. Facebook bo na vaš računalnik v ta namen shranil piškotek. Kliknite tukaj, če želite preklicati svojo privolitev: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

Facebook piškotki so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

e) Real-time bidding (RTB)

Na spletnih straneh tretjih oseb objavljamo naše oglase, ki jih z uporabo lastnih tehnologij servirata (prikazujeta) podjetji Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Pariz, Francija in RTB House S.A. 61/101 Złota Str. Varšava (00-819), Poljska. Za ta namen bosta omenjeni podjetji na vaš računalnik shranili piškotek. Tehnologija temelji na modelih razvoja ponudbe v realnem času (real-time bidding – RTB) za pripravo personaliziranih spletnih oglasov. Namen teh oglasov je našim uporabnikom zagotoviti več relevantnih vsebin, povezanih z izdelki, ki so si jih nedavno ogledali na naši spletni strani. Prikazane oglase nadzorujeta in zagotavljata izključno Criteo in RTB House, tako glede vsebine kot tehnične ravni. Če se uporabnik ni odjavil od te storitve (glejte spodaj), izbrani prikazani oglasi temeljijo na vsebini, ki jo trenutno gleda ali jo je pred kratkim gledal na naših spletnih mestih. Criteo in RTB House po lastnih navedbah zbirata le anonimne podatke. Več informacij o Criteo tehnologiji najdete tukaj: https://support.criteo.com/hc/en-us/articles/202427141-Cross-Device-Implementation.

Več informacij o zbiranju in obdelavi podatkov je na voljo v Criteo politiki zasebnosti na http://www.criteo.com/privacy. Na tej strani imate tudi možnost umika privolitve za zbiranje vaših uporabniških podatkov in drugih podatkov, ki jih Criteo uporablja za določene namene (v razdelku »User Choices« kliknite »Opt-out«). Na ta način oglasi ne bodo več temeljili na podatkih o uporabi, ki jih zbere Criteo.

Če ne želite, da bi se vam prikazovala personalizirana oglasna sporočila Criteo ali RTB House, si lahko posamezne piškotke odstranite na način, kot je opisan tukaj: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Piškotki Criteo in RTB House so shranjeni na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

f) Potisna sporočila ponudnika OneSignal

V primeru, da na naši spletni strani podate privolitev za pošiljanje potisnih sporočil (web push notifications) s potrditvijo na gumb “Dovoli / Allow”, bo brskalnik vaše naprave (mobilne ali namizne) preko platforme OneSignal ameriškega ponudnika OneSignal Inc., 2194 Esperanca Avenue, Santa Clara, CA 95054, ZDA pošiljal potisna sporočila. Podatek o vaši napravi (ID vašega brskalnika) se bo shranil v podatkovno bazo ponudnika OneSignal v ZDA in tam obdeloval zato, da vam bomo kasneje preko njihove platforme lahko pošiljali potisna sporočila v vaš brskalnik. Več informacij o politiki zasebnosti OneSignal lahko najdete na https://onesignal.com/privacy_policy.

Pošiljanje potisnih sporočil preko OneSignal-a se izvaja na podlagi člena 6 (1) (a) GDPR.

Prejemanje potisnih sporočil lahko prekličete v nastavitvah vašega brskalnika.

g) DoubleClick

Ta spletna stran uporablja spletno marketinško orodje DoubleClick, ki ga upravlja Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA. Orodje DoubleClick nam omogoča prikazovanje oglasnih sporočil (bannerjev) na naši spletni strani in merjenje njihove učinkovitosti. Te informacije se ne uporabljajo v povezavi z osebnimi podatki drugih Googlovih storitev, dokler uporabnik v to ne privoli.

DoubleClick uporablja tako imenovane »piškotke«. Podatki, ki jih piškotek pridobi o vaši uporabi te spletne strani, se običajno prenašajo na Googlov strežnik v ZDA in tam shranijo.

Google je glede mednarodnih prenosov podatkov registran za Ščit zasebnosti EU-ZDA in s tem zavezan spoštovani EU pravila glede varstva osebnih podatkov.

DoubleClick piškotke lahko onemogočite na naslednji spletni povezavi https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sl. Če se odločite, da ne sprejmete nekaterih piškotkov, ne boste mogli uporabljati določenih funkcij na naši spletni strani. Če se odločite, da ne želite prejemati personaliziranih oglasov, to pomeni, da boste sicer lahko deležni oglasov na medmrežju, vendar ti oglasi ne bodo prilagojeni vašim željam in vzorcem brskanja.

Več o Googlovih pravilih zasebnosti glede orodja DoubleClick si lahko preberete na https://policies.google.com/privacy?hl=sl.

DoubleClick se uporablja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes, da lahko optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njeno oglaševanje.

h) OptinMonster

Uporabljamo marketinško programsko opremo OptinMonster ameriškega ponudnika RETYP, LLC., 3701 Savoy Lane, West Palm Beach, 33417 FL, ZDA za prikazovanje promocijskih sporočil in pridobivanje e-naslovov. Odjava od e-sporočil je mogoča v vsakem trenutku v nogi poslanega sporočila na povezavi ‘Odjava’. Podatki se zbirajo samo na podlagi vašega aktivnega ravnanja (na primer, ko se prijavite na prejemanje e-sporočil preko popup obrazca). OptinMonster ne shranjuje zbranih podakov na lastnih strežnkih, ampak jih takoj posreduje naprej v orodje, ki ga izbere CENEJE.

Več o OptinMonster pravilih zasebnosti si lahko preberete na https://optinmonster.com/privacy/.

OptinMonster se uporablja na podlagi čl. 6 (1) (f) GDPR. Imamo zakoniti interes za analizo vedenja uporabnikov, da lahko optimiziramo delovanje naših spletnih strani in njeno oglaševanje.

Mednarodni prenosi osebnih podatkov

Če prenesemo vaše osebne podatke izven Evropskega gospodarskega prostora, bomo to storili po skrbnem pregledu primernih pravnih podlag in zaščitnih ukrepov, kot so: – politike varovanja podatkov, znane kot “Zavezujoča poslovna pravila” ali “BCR-ji”, – standardne pogodbene klavzule, ki jih je sprejela Evropska komisija ali Informacijski pooblaščenec in jih je Evropska komisija potrdila v skladu z ustreznim zakonom, – kodeks ali kodeksi ravnanja, ki jih pripravi združenje ali drug organ, ki ga odobri Informacijski pooblaščenec, – odobreni certifikacijski mehanizmi (kot je npr. Ščit zasebnosti EU-ZDA), – ali kadar to dopusti Informacijski pooblaščenec ali pogodbene klavzule med upravljavcem ali obdelovalcem podatkov ter upravljavcem podatkov, obdelovalcem ali prejemnikom osebnih podatkov v tretji državi ali mednarodni organizaciji.

Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Opozarjamo vas na pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih lahko uveljavljate tako, da pošljete e-poštno sporočilo na info@energopanel.com. Te vam omogočajo, da:

 • zahtevate dostop do vaših osebnih podatkov in informacij v zvezi z našo uporabo in obdelavo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate popravek ali brisanje vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate, da omejimo uporabo vaših osebnih podatkov,
 • zahtevate vaše osebne podatke, ki ste nam jih posredovali (zagotovili vam jih bomo v strukturirani in strojno berljivi obliki, npr. v preglednici Excel), in imate pravico, da te osebne podatke prenesete drugemu upravljavcu osebnih podatkov,
 • ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za določene namene (za več informacij glejte spodnji razdelek z naslovom “Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene”),
 • umaknete privolitev k naši uporabi vaših osebnih podatkov, pri čemer se zanašamo na vašo privolitev. Če jo umaknete, to ne bo vplivalo na zakonitost naše uporabe in obdelave vaših osebnih podatkov na podlagi vaše privolitve pred dnem, ko jo boste umaknili.

Imate tudi pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. V Republiki Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec, katerega kontaktni podatki so na voljo tukaj: Informacijski pooblaščenec.

Za dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z vašimi osebnimi podatki, vključno z določenimi omejitvami, ki veljajo za nekatere od teh pravic, poglejte člene 12 do 23 GDPR, ki so na voljo tukaj: UREDBA (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA.

Vaša pravica do ugovora za obdelavo vaših osebnih podatkov za določene namene:

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate tudi naslednje pravice, ki jih lahko uveljavljate na enak način kot v prejšnjem poglavju:

 • nasprotujete lahko uporabi ali obdelovanju vaših osebnih podatkov, kadar jih uporabljamo ali obdelujemo zato, da bi lahko opravljali nalogo v javnem interesu, če obdelujemo vaše osebne podatke za naše zakonite interese, vključno s “profiliranjem” (na primer, napovedovanje vašega vedenja na podlagi osebnih podatkov) na osnovi katerega koli od teh namenov,
 • ugovarjate lahko obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (vključno z vsako avtomatizirano oceno, ki jo opravimo o vas, ali katero koli od vaših značilnosti, če je povezana s takšnim neposrednim trženjem).

Prav tako lahko uveljavljate svojo pravico, da nasprotujete uporabi ali obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, tako da:

 • kliknete povezavo za odjavo, ki je na dnu vsakega našega tržnega e-poštnega sporočila, in sledite navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo ali
 • pošljete e-poštno sporočilo na info@energopanel.com,v katerem zahtevate, da vam prenehamo pošiljati tržna sporočila. Pri tem morate navesti tip sporočil, od katerih se želite odjaviti.

Vsakič, ko nasprotujete neposrednemu trženju z drugačno komunikacijsko metodo kot pri tržnih sporočilih, ki ste jih prejeli od nas, nam morate posredovati vaše ime in zadostne podatke, da vas lahko prepoznamo v zvezi s sporočili, ki ste jih prejeli.

Naša uporaba avtomatiziranega odločanja, vključno s profiliranjem

Na podlagi osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas, se v določenih primerih izvaja avtomatizirano odločanje (vključno s profiliranjem).

Spremembe naših pravil o zasebnosti

Od časa do časa lahko spreminjamo naša pravila o zasebnosti, o čemer vas bomo obvestili. Če nadaljujete z dostopom do naše spletne strani na ta datum ali po tem datumu, se strinjate, da vas zavezuje nova različica naših pravil o zasebnosti.

Kadar nameravamo uporabiti vaše osebne podatke za nov namen, vam bomo posredovali informacije o tem namenu in vse druge pomembne informacije, preden uporabimo vaše osebne podatke za ta novi namen.

Spremembe vaših osebnih podatkov

Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnih koli spremembah vaših osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, da so ti ves čas točni in ažurni.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Našega pooblaščenca za varstvo osebnih podatkov lahko kontaktirate na elektronski naslov info@energopanel.com