Uplinjevalni kotel na polena ABC Delta

Ustreza vsem predpisom za povrnitev nepovratnih sredstev (do 60% investicije oz. max. 5.000,00 EUR- preverite ustrezen razpis).