EKO SKLADI

Eko Sklad

Subvencije eko sklad

Subvencijski programi podpirajo vgradnjo moderne ogrevalne tehnike

V Sloveniji je še vedno preveč objektov, ki niso bili zasnovani energetsko učinkovito in potrebujejo prenovo. Da bi se to spremenilo so pri Eko skladu objavili nov razpis za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev v primeru posodobitve sistema in sicer do kar 50 %. Subvencije se lahko kombinirajo tudi z ugodnimi krediti Eko sklada.

S subvencijo lahko znižate svojo investicijo tudi do 50 %!

Za do 50 % lahko strošek začetne investicije znižate v primeru, če obstoječ ogrevalni sistem nadomestite z naslednjimi

Nepovratna finančna sredstva pa je mogoče pridobiti tudi za:

  • sončne kolektorje
  • prezračevalne sisteme z rekuperacijo toplote
  • male sončne elektrarne
  • biomasne kotle
Za brezplačno svetovanje na domu kliknite tukaj Za ogled naše ponudbe kliknite tukaj

Kako se lotiti nakupa nove ogrevalne naprave?

V podjetju Energopanel vam nudimo brezplačen ogled objekta, saj lahko le na ta način upoštevamo vse spremenljivke, ki determinirajo izbiro ustrezne ogrevalne naprave. Na podlagi ogleda objekta in pogovora z vami izdelamo ponudbo dobave in vgradnje plinske peči, toplotne črpalke ali peči na biomaso. Ker vsak proizvajalec ni primeren za vsak objekt v našem podjetju zastopamo več blagovnih znamk, kar je velika prednost pred ostalo konkurenco, ki favorizira samo eno blagovno znamko.

ZA BREZPLAČNO SVETOVANJE NA DOMU KLIKNITE TUKAJ

Vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stanovanjske stavbe:

Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša 20 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 2500 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda
– 1000 € za  ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri prvi vgradnji ogrevalnega sistema v stanovanjski stavbi oz. če toplotna črpalka ne bo zamenjala stare ogrevalne naprave, in sicer na področju celotne Republike Slovenije.

Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša 40 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 4000 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda
– 2500 € za  ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko na področju občin, kjer ni sprejet Odlok o načrtu za  kakovost zraka.

Višina nepovratnih finančnih sredstev znaša 50 % priznanih stroškov naložbe, vendar ne več kot:

– 5000 € za ogrevalno toplotno črpalko tipa voda/voda ali zemlja/voda
– 3200 € za  ogrevalno toplotno črpalko tipa zrak/voda, pri zamenjavi stare ogrevalne naprave z novo toplotno črpalko na področju občin, kjer imajo sprejet Odlok o načrtu za kakovost zraka.

Novo:Vgradnja plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe:

Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli za nakup in vgradnjo plinskega kondenzacijskega kotla, ki bo priklopljen na distribucijsko omrežje zemeljskega plina. Plinski kondenzacijski kotel mora izpolnjevati tehnične zahteve predpisov za okoljsko primerno zasnovo proizvodov, povezanih z energijo in zahteve vseh ostalih predpisov, ki urejajo to področje in mora imeti vrednost sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov ηs (%) vsaj 98 % oziroma mora biti vsaj v »A+« razredu sezonske energijske učinkovitosti pri ogrevanju prostorov.

Nepovratna finančna spodbuda za naložbo vgradnje plinskega kondenzacijskega kotla za centralno ogrevanje starejše stanovanjske stavbe je lahko dodeljena le na območju občin s sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka, in sicer zgolj na tistih območjih teh občin, kjer je skladno z občinskim aktom ali lokalnim energetskim konceptom kot prednostni način ogrevanja določena uporaba zemeljskega plina, ob hkratni priključitvi na sistem distribucije zemeljskega plina.

Priznani stroški vključujejo:

  • nakup in vgradnjo enega plinskega kondenzacijskega kotla na stanovanjsko enoto,
  • predelavo obstoječega ali izdelavo novega priključka za dovod zraka in odvod dimnih plinov ter sanacijo ali izgradnjo dimnika,
  • električne, strojne in plinske instalacije za potrebe delovanja in krmiljenja sistema ter zagon sistema.

Datajlne informacije o subvencijah Eko sklad si lahko preberete tukaj.

Za brezplačno svetovanje na domu kliknite tukaj

* Napotek:

Informacije in podatki, objavljeni preko spleta, so skrbno izdelani. Vendar ne moremo jamčiti za pravilnost in popolnost podatkov in si pridržujemo pravico do sprememb. Merodajni so izključno veljavni zakoni, uredbe in direktive – pravno zavezujoče podatke dobite pri posameznih navedenih institucijah.
Zakonita pravica do subvencije ne obstaja. Izjeme lahko izhajajo iz zakonskih določil, npr. glede povračil za napajanje v omrežje po zakonu o obnovljivih energetskih virih in zakonu o soproizvodnji toplotne in električne energije.
Dodelitev subvencijskih sredstev lahko odobri izključno posamezen pristojni urad v okviru svojih razpoložljivih sredstev.

Dodaj odgovor